Nieuws uit Hamme
Fietshappening
Op autoloze zondag 17 september 2017 organiseert het gemeentebestuur van Hamme een fietstocht doorheen de gemeente via enkele locaties waar je als fietser normaal niet mag rijden … Wij vertrekken in één grote groep stipt om 10.30 u. aan de brandweerkazerne voor een rustige ontspannende tocht van...
lees meer
Parkeerbeleid
Het gemeentebestuur van Hamme voorziet in een nieuw parkeerbeleid. Wij wensen in de eerste stap van de opmaak het huidige parkeergedrag en de behoeften te kennen van de handelszaken, bedrijven en organisaties die een parkerend publiek aantrekken. Hiervoor is er een zeer beknopte bevraging ontwik...
lees meer
Duurzaam terug naar school
Het nieuwe schooljaar nadert met rasse schreden. Ook dan zal  natuur- en milieueducatie weer hoog op de agenda staan in de meeste scholen. Kinderen worden steeds meer bewust gemaakt van de impact die hun handelingen hebben op ons leefmilieu. Toon daarom als ouders het goede voorbeeld en begin me...
lees meer
Aanhoudende droogte!
De Minister heeft op 18 juli 2017 de procedure opgestart om de droogte voor de periode april, mei en juni 2017 te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan. Land- en tuinbouwers, die schade aan teelten ...
lees meer
Mooimakers: Win een ruitenwasser voor een jaar!
Mooimakers wil Vlaanderen bevrijden van zwerfvuil en sluikstorten. Samen met jou. En om dit te bereiken moeten we niet eens zoveel inspanning doen: ons afval gewoon in de vuilnisbak gooien volstaat! Hou je zelf ook van een propere buurt en wil je anderen inspireren om het mooi te houden op straa...
lees meer