Huisvesting

Wonen een recht

Een behoorlijke huisvesting is een recht voor iedereen.

Daarom heeft de overheid – op elk niveau – de plicht dit fundamenteel recht te vrijwaren. Dat vraagt in vele gevallen beschermende en stimulerende maatregelen.

Door de talrijke projecten aan nieuwbouw en vernieuwbouw is Hamme één van de weinige gemeenten in het arrondissement waar de bouwactiviteiten nog altijd in stijgende lijn gaan.

Deze “bouwkoorts” is het gevolg van al de initiatieven die het  gemeente-bestuur, de sociale bouwmaatschappij, privé-ondernemers en particulieren op tal van plaatsen in onze gemeente ontplooien.

Bovendien nemen het gemeentebestuur en het Vlaamse Gewest de nodige maatregelen om leegstand, verkrotting en verwaarlozing van gebouwen tegen te gaan.

Printvriendelijke versie