Lopende milieuvergunningsaanvragen

Dienst milieu

Marktplein 1
9220 Hamme
tel. 052 47 55 65
fax 052 47 55 69
milieu@hamme.be

Hier vindt u meer info over lopende milieuvergunningsaanvragen. Tijdens het openbaar onderzoek ligt het aanvraagdossier ter inzage op het gemeentehuis (milieudienst). Tot het einde van het openbaar onderzoek kan u bezwaren tegen of opmerkingen over de milieuvergunningsaanvraag schriftelijk indienen t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme, of mondeling meedelen aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar.

*********

Klasse 2: Freddy Stallaert, Broekstraat 235, 9220 Hamme, voor het verder exploiteren en uitbreiden van de rundveehouderij op hetzelfde adres.

Toepasselijke Vlarem-rubrieken:

 • Klasse 3, rubriek 6.5.1°: 1 verdeelslang (nieuw)
 • Klasse 2, rubriek 9.4.3.c)1°: 195 runderen, waarvan 65 < 1 jaar, 65 van 1-2 jaar en 65 melkkoeien (uitbreiding met 33 runderen)
 • Klasse 3, rubriek 15.1.1°: stallen van 10 voertuigen en/of aanhangwagens (hernieuwing)
 • Klasse 3, rubriek 17.3.2.1.1.1°b): opslag van 2,56 ton (3000 liter) mazout (uitbreiding met 1,28 ton/1500 liter)
 • Klasse 3, rubriek 17.4: opslag van 200 kg of liter reinigingsmiddelen (nieuw)
 • Klasse 3, rubriek 19.6.2°a): opslag van 50 ton stro (nieuw)
 • Klasse 3, rubriek 28.2.c)1°: opslag van 1155 m³ mest (uitbreiding met 505 m³)
 • Klasse 3, rubriek 45.4.e)1°: opslag van 6,12 ton melk (nieuw)
 • Klasse 2, rubriek 45.14.3°: opslag van 2700 m³ groenvoeder (nieuw)
 • Klasse 3, rubriek 53.8.1°: grondwaterwinning, 8,6 m³/dag en 3167 m³/jaar (nieuw)

Het openbaar onderzoek loopt van 14 februari 2017 tot en met 16 maart 2017.

*********

Klasse 2: Lenssens Gebroeders bvba, Pompelhoekstraat 33, 9220 Hamme, voor het uitbreiden van het (para-)agrarisch bedrijf gevestigd op hetzelfde adres.

Toepasselijke Vlarem-rubrieken:

 • Klasse 3, rubriek 3.4.1°a): lozen van maximaal 200 m³ bedrijfsafvalwater per jaar
 • Klasse 3, rubriek 6.4.1°: verplaatsing van de olieopslag en uitbreiding met 1280 liter, nieuw totaal is 2000 liter olie
 • Klasse 2, rubriek 6.5.2°: verplaatsing van de brandstofverdeelinstallatie en uitbreiden met een verdeelslang, nieuw totaal is 2 verdeelslangen
 • Klasse 3, rubriek 15.1.1°: stallen van 5 bijkomende voertuigen, nieuw totaal 25 voertuigen of aanhangwagens
 • Klasse 3, rubriek 15.4.2°a): wassen van maximaal 5 voertuigen per dag
 • Klasse 3, rubriek 16.3.1.1°: luchtcompressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 9,5 kW
 • Klasse 3, rubriek 17.3.2.1.1.1°b): indelingslijstwijziging, verplaatsing en uitbreiding van vergunde hoeveelheid opgeslagen mazout tot 16,914 ton, in twee bovengrondse dubbelwandige tanks met een inhoud van 9950 liter elk
 • Klasse 2, rubriek 19.6.3°b): opslag van 300 ton hooi en stro
 • Klasse 3, rubriek 28.2.c)1°: wijzigen van de hoeveelheid opgeslagen mest: uitbreiding met 50 m³ vaste mest, vermindering met 350 m³ mengmest, nieuwe totale mestopslag is 460 m³

Het openbaar onderzoek loopt van 10 januari 2017 tot en met 9 februari 2017.

Printvriendelijke versie