Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Dienst milieu

Marktplein 1
9220 Hamme
tel. 052 47 55 65
fax 052 47 55 69
milieu@hamme.be

Het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen, bij de bouw van een woning, een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit. Bouwheren en architecten vinden het doel daarvan niet altijd duidelijk. Soms is voor hen evenmin duidelijk hoe ze de richtlijnen in de praktijk kunnen toepassen. De verplichtingen roepen ook praktische vragen op bij (ver)bouwers en iedereen die hen begeleidt. De architect is meestal het aanspreek­punt voor wie vragen heeft.

De ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’ wil daarom aan architecten een antwoord geven op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht naar een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters, particu­lieren, tuinaanleggers, enz. Ook zij zijn betrokken bij de waterhuishouding in en rond de woning. Omdat de ‘Waterwegwijzer’ een praktische gids wil zijn, bevat hij ook concreet uitgewerkte voorbeelden.

De ‘Waterwegwijzer’ wil je leiden naar een rationeler en duurzamer gebruik van water in en om de particuliere woning. Het gaat onder andere over de opvang, het hergebruik, de buffering en de lozing van regenwater. Duurzaam waterbeheer betekent ook dat de hoeveelheid afvalwater tot een minimum wordt beperkt. Dit afvalwater moet behandeld worden voor het geloosd wordt in het oppervlaktewater. Voor die behandeling bestaan er twee mogelijkheden:

  • ofwel wordt het afvalwater vandaag of in de toekomst opgevangen in een riool en staat de gemeente, de rioolbeheerder of het gewest in voor de verdere zuivering;
  • ofwel moeten particulieren zelf instaan voor de zuivering met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

De tweede uitgave van de ‘Waterwegwijzer’ kwam tot stand naar aanleiding van nieuwe inzichten en wet­geving. Zo wordt bijvoorbeeld bij elke nieuwbouwwoning, grondige verbouwing of bij de (her)aanleg van de riolering de huisaansluiting van het afvalwater en het regenwater op de riolering gekeurd.

Je kan de Waterwegwijzer downloaden van de website www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. Omdat de informatie in de Waterwegwijzer ook verandert, wordt de uitgave verder ondersteund door deze website. Hou hem dus in het oog voor de meest recente wetswijzigingen, technische detailinformatie, internetlinks en de vraag- en antwoordrubriek.

Printvriendelijke versie