Milieubarometer

Dienst milieu

Marktplein 1
9220 Hamme
tel. 052 47 55 65
fax 052 47 55 69
milieu@hamme.be

Algemene informatie

logo milieubarometerWe moeten bewust omgaan met het milieu. Daar zijn we intussen allemaal wel van overtuigd. Er gebeurt dan ook al heel wat om het milieu waar mogelijk te beschermen. Het is echter moeilijk om te weten waar er nog inspanningen nodig zijn en ook hoe ver die inspanningen ons brengen. Hoeveel verbetering is er mogelijk en hoeveel hebben we al bereikt? Een milieubarometer kan ons voor antwoorden op de juiste weg helpen.

Een milieubarometer is een beleidsondersteunend en communicatief instrument. Aan de hand van 18 indicatoren, verspreid over verschillende milieuthema’s, kan men de toestand van het milieu opvolgen. Deze indicatoren worden jaarlijks gemeten en geïnterpreteerd. Een afgewerkte milieubarometer is een instrument dat de basis is om over milieubeleid van de gemeente te communiceren naar haar burgers toe.

De bedoeling is de indicatorenset steeds te actualiseren en uit te breiden.

Volgende indicatoren worden opgevolgd:

 • Totaal aangeboden huishoudelijk afval in kg/ inwoner/ jaar
 • Aandeel (%) selectief opgehaald huishoudelijk afval op de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per jaar
 • Totaal terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/ inwoner/ jaar
 • Totale hoeveelheid aangeboden goederen aan de kringwinkel in kg/ inwoner/ jaar
 • Gemeentelijk leidingwaterverbruik 
 • Zuiveringsgraad huishoudelijk afvalwater
 • Aantal klachten (hinder)
 • Aantal gemelde sluikstorten
 • Register gekende verontreinigde gronden
 • Jaarlijks papierverbruik van de gemeentelijke diensten
 • Hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen door de gemeentelijke diensten
 • Totaal hoeveelheid lijnvormige landschapselementen aangeplant en onderhouden met subsidies
 • Aantal volle spaarkaarten van de actie “Met Belgerinkel naar de Winkel”
 • Uitgave aan fietsvergoedingen door het gemeentebestuur
 • Elektriciteitsverbruik per aangesloten huishouden
 • Aardgasverbruik per aangesloten huishouden
 • Elektriciteitsverbruik in gemeentehuis per tewerkgestelde VTE
 • Aardgasverbruik in gemeentehuis per tewerkgestelde VTE

De gemeente Hamme heeft een oppervlakte van 40,38 km² en een totaal aantal inwoners van 24.699. De bevolkingsdichtheid bedraagt 612 inw/km².

Volg onderstaande link om de volledige milieubarometer te bekijken

Milieubarometer 2013 ( 802.4 kB)

Printvriendelijke versie