Project Nieuwstraat

In 2010 gaf het gemeentebestuur het startschot voor het uitwerken van een toekomstvisie op de centrumontwikkeling van Hamme. Het plan definieerde daartoe 5 hefboomprojecten. Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst met DMI Vastgoed - JURI komt de concrete uitvoering van het hefboomproject ‘Nieuwstraat’ in zicht. Na de realisatie van het project van de sociale huisvestingsmaatschappij op het Varkensmarktje, is dit het tweede hefboomproject dat wordt aangevat. Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan het hefboomproject ‘Marktplein’, waarin onder meer een vernieuwde infrastructuur voor de academies en de bib wordt voorzien.

Aangezien de graaf- en bouwwerken toch enige impact zullen hebben op de directe omgeving, streeft het gemeentebestuur ernaar om u zo correct mogelijk te informeren. Via het overzicht aan de linkerzijde kan u de verschillende fasen, verkeersmaatregelen en stand van zaken raadplegen.

Printvriendelijke versie