Fasering bouwwerken + tijdelijke verkeerssituaties

Naar aanleiding van de geplande bouwwerken zullen fasegewijs een aantal maatregelen genomen worden om de veiligheid, de mobiliteit, ... te garanderen.

-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fase 1:

Archeologie, afbraakwerken, beschoeiing en bemaling

Deze fase start met een archeologisch onderzoek van de site. Dit onderzoek vangt aan op 14 maart 2016. Na het afronden van het archeologisch onderzoek starten de afbraakwerken van gebouwen en infrastructuren die zich op de site bevinden. Daarna volgen het droogleggen (bemaling) en verstevigen tegen afkalving (beschoeiing) van de te graven ondergrondse parking.

Bekijk de inname van het projectgebied + tijdelijke verkeerssituatie tijdens fase 1. ( 2.4 MB)

-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fase 2:

Grondwerken (uitgraven van de ondergrondse parking)

Start grondwerken: 16 augustus 2016

Bekijk de inname van het projectgebied + tijdelijke verkeerssituatie tijdens fase 2. ( 2.1 MB)

-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fase 3:

Constructieve werken RUWBOUW

Tijdens deze fase wordt de constructie van de ruwbouw van de ondergrondse parking, het administratief centrum en de privatieve ontwikkeling van blok A gebouwd. (23 appartementen en commerciële ruimte)

Start constructieve werken: 01 oktober 2016

Bekijk de inname van het projectgebied + tijdelijke verkeerssituatie tijdens fase 3. ( 1.6 MB)

-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fase 4:

Constructieve werken AFWERKING

Fase 4 omvat de afwerking van de ondergrondse parking, het administratief centrum en de privatieve blok A. In deze fase worden ook de aanpassingswerken aan het bestaande gemeentehuis meegenomen, alsook de heraanleg van de eerste fase van het openbaar domein (deel van de Nieuwstraat tussen Peperholleken en knooppunt Plezantstraat, alsook volledig Peperholleken).

De ondergrondse parking en het administratief centrum worden toegankelijk vanaf het einde van deze fase.

-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fase 5:

In deze fase worden de privatieve ontwikkeling van het gebouw blok B (15 appartementen) en het gebouw blok C (3 grondgebonden woningen) gerealiseerd.

Bekijk de inname van het projectgebied + tijdelijke verkeerssituatie tijdens fase 5. ( 2.3 MB)

-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fase 6:

De tweede fase van de heraanleg van de Nieuwstraat.

Bekijk de inname van het projectgebied + tijdelijke verkeerssituatie tijdens fase 6. ( 2.2 MB)

-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De exacte startdata van de fasen 4 t/m 6 worden op een later tijdstip bepaald.

Printvriendelijke versie