Nieuws en updates

AC_NIEUWSTRAAT_20170313

Betonstort 3de deel plafond parking, niveau -2

Op donderdag 16 maart wordt het derde deel van de betonplaat tussen niveau -2 en -1 gestort. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de Nieuwstraat tijdens deze werken afgesloten, ook fietsers hebben geen doorgang. Alle verkeer verloopt via de Peperstraat.

DOWNLOAD(S):

-----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betonstort 1ste deel plafond parking, niveau -2

Op dinsdag 13 december wordt een eerste deel van de betonplaat tussen niveau -2 en -1 gestort.
Uit veiligheidsoverwegingen wordt de Nieuwstraat tijdens deze werken afgesloten, ook fietsers hebben geen doorgang. Alle verkeer verloopt via de Peperstraat.

-----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC_NIEUWSTRAAT_datumnotatie_20161004

Betonstort van de funderingsplaat

Op vrijdag 14 oktober 2016 is de betonstort van de funderingsplaat voorzien en zal de volledige dag in beslag nemen. Om technische redenen moet de funderingsplaat in één fase worden gestort. Er worden bijgevolg bijkomende verkeersmaatregelen getroffen om een ononderbroken aanvoer van +/- 300 betonmixers mogelijk te maken.

DOWNLOAD(S):

-----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC_NIEUWSTRAAT_datumnotatie_20160822

Nieuwstraat verkeersvrij wegens montage van torenkraan

Op dinsdag 23 augustus tussen 6.00 u. en vermoedelijk 17.00 u. is de Nieuwstraat volledig afgesloten voor alle verkeer wegens de montage van een torenkraan. Om veiligheidsredenen kunnen op bepaalde ogenblikken ook voetgangers tijdelijk geweerd worden of verzocht worden om rond te gaan.

DOWNLOAD(S):

-----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC_NIEUWSTRAAT_datumnotatie_20160530

Plezanstraat: parkeren met een beperkte tijd van 15 min.

Door de bouwwerken in de Nieuwstraat is de parkeerdruk in de nabije omgeving gestegen. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om in de Plezantstraat ter hoogte van huisnummer 12 parkeren met een beperkte tijd van maximaal 15 min. in te stellen.

DOWNLOAD(S):

-----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC_NIEUWSTRAAT_datumnotatie_20160523

Gewijzigde verkeerssituatie Peperstraat

Vanaf maandag 30 mei tot het einde van het jaar wordt de rijrichting voor het autoverkeer in de Peperstraat omgedraaid naar aanleiding van de bouwwerken in de Nieuwstraat. In het laatste deel van het Achterthof en achter de kerk wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. Alle handelaars blijven bereikbaar.

DOWNLOAD(S):

-----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC_NIEUWSTRAAT_datumnotatie_20160517

Wijziging verkeersplanning t/m bouwverlof - opstart fase grondwerken

Vanaf maandag 30 mei start fase 2 van het bouwproject Nieuwstraat. Tijdens de bemalingswerken en het uitgraven van de bouwput zal de Nieuwstraat gedurende een aantal periodes afgesloten worden voor autoverkeer.

DOWNLOAD(S):

-----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC_NIEUWSTRAAT_datumnotatie_20160422

Tijdelijk afsluiten kruispunt Nieuwstraat-Plezantstraat

Op maandag 25 april tussen 6.00 u. en 7.30 u. is het kruispunt Nieuwstraat-Plezantstraat even afgesloten voor autoverkeer door het uitzonderlijk transport van een grote graafmachine. Fietsers en voetgangers kunnen passeren.

-----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC_NIEUWSTRAAT_datumnotatie_20160303

Start eerste fase van de werken

Vanaf 11 maart 2016 wordt het projectgebied volledig afgesloten en wordt bijgevolg de parking aan de Nieuwstraat ontoegankelijk. De aannemers starten op 14 maart met de afbraak van Peperstraat 18 (duurtijd 1 week). Aansluitend starten de afbraakwerken van het jeugdcentrum. Gedurende de straatinnames wordt het voetpad aan de overzijde volledig gevrijwaard, zodanig voetgangers ten allen tijde een veilige doorgang hebben.

Het einde van de afbraakwerken is voorzien tegen half april. Afhankelijk van de voortgang daarvan, wordt vervolgens het terrein bouwrijp gemaakt door de afbraak van alle constructies in het projectgebied. Gelijklopend met de afbraakwerken zal ook het archeologisch onderzoek plaatsvinden.

DOWNLOAD(S):

-----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Printvriendelijke versie