Polder Schelde Durme Oost - samenvoegingen

POLDER SCHELDE DURME OOST

MEDEDELING

Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen.
Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór één september 2017 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder te laten geworden. De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha.

Standaard aanvraagformulieren ( 40.8 kB) en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder.

Bob Dierick            Stijn Windey

Dijkgraaf               Ontvanger-griffier

Secretariaat: Oud gemeentehuis Moerzeke, p/a Dorp 1, 9220 Moerzeke

Openingsuren: dinsdag en donderdag, 9u – 11u30 (of na afspraak)

poldersdo@skynet.be-Tel/fax 052 41 25 99

terug naar alle nieuws
Printvriendelijke versie