BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING AQUAFIN

BEKENDMAKING

AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING

Het gemeentebestuur deelt mee dat door NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar,

een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Biezestraat en met kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nrs. 113a, 123a, 125a, d, 127a, 132c.

Het betreft een aanvraag tot de vervanging van stormweerpompen rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 11/08/2017.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur.

Te Hamme, 12/07/2017.

Fréderic Saeys                      Herman Vijt

Gemeentesecretaris,wn.       Burgemeester

terug naar alle nieuws
Printvriendelijke versie