Werken & ondernemen

Situering:

De gemeente Hamme wenst met een doeltreffend lokaal economiebeleid bij te dragen tot een ondernemersvriendelijk imago van de gemeente. Door het creëren van een gunstig ondernemersklimaat willen wij nieuwe investeerders aantrekken en het huidige lokale bedrijfs- en handelsleven verder bevorderen en ondersteunen.

Om het ondernemingssucces kracht bij te zetten mogen bedrijven en handelaars rekenen op een ondernemingsgerichte dienstverlening vanuit de gemeentelijke administratie en in het bijzonder de dienst voor lokale economie.

Ook op het vlak van tewerkstelling heeft het gemeentebestuur de laatste jaren enkele belangrijke aanzetten gegeven. Dit willen we samen met alle betrokken instanties verder ontwikkelen en zorgen dat iedereen in de gemeente, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, kansen krijgt op de arbeidsmarkt.

Printvriendelijke versie