Tewerkstelling

Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid vragen om een open en flexibel functionerende arbeidsmarkt. Door de toenemende vergrijzing en ontgroening dient de schaarste zicht aan, waarbij op termijn problemen ontstaan tussen arbeidsaanbod en arbeidsvraag. Meer werk en meer mensen aan het werk zijn cruciale hefbomen om het hoofd te bieden aan deze evoluties.

Dit kan enerzijds gerealiseerd worden door het verhogen van de werkzaamheidsgraad in het bijzonder van die groepen die op de arbeidsmarkt beperkt deelnemen (langdurig werkzoekenden, allochtonen, personen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden, ouderen, ...) en anderzijds het vergroten van de werkbaarheid (oa. door een betere afstemming werk-privé).

Een doeltreffend arbeidsmarktbeleid dient dan ook gesteund te zijn op een sluitende begeleidingsaanpak voor allen, een krachtig en coherent competentiebeleid, een leeftijdsbewust personeelsbeleid, maatregelen om kansengroepen aan het werk te krijgen, meer diversiteit op de werkvloer,...

Dit vraagt een samenspel en samenwerking van alle actoren op de (lokale) arbeidsmarkt.  

Printvriendelijke versie