Waterlopen

De natuurlijke afwatering van grondwater of oppervlakte water komt samen in waterlopen. Er bestaan verschillende waterlopen : privé-waterlopen (scheidingsgrachten), straatkantgrachten en erkende waterlopen en niet erkende waterlopen.

Voor de erkende waterlopen bestaat er de wet op de onbevaarbare waterlopen.

Erkende waterlopen (of delen ervan) kunnen overwelfd, afgeschaft, verlegd of  verplaatst worden. Niet erkende waterlopen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook erkend worden.

De erkende waterlopen zijn opgenomen in de atlas der waterlopen.

Printvriendelijke versie