Verzekeringen

De dienst verzekeringen beheert de verzekeringspolissen van het gemeentebestuur. Deze dienst registreert en volgt eveneens de ongevallen- en schadedossiers op.
Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn wegen en zijn patrimonium. Personen die schade hebben opgelopen ingevolge gebreken hieraan en die vermoeden dat het gemeentebestuur hiervoor aansprakelijk is, kunnen hiervan schriftelijk aangifte doen aan het college van burgemeester en schepenen. De dienst verzekeringen zal de aangifte doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij, die zal beslissen over de aanvaarding ervan.

Printvriendelijke versie

Aanverwante onderwerpen