Schade

Dienst verzekeringen

Marktplein 1
9220 HAMME
tel. 052 47 55 62
fax 052 47 55 69
gac@hamme.be

De dienst verzekeringen beheert de verzekeringspolissen van het gemeentebestuur, deze dienst registreert en volgt de ongevallen- en schadedossiers op.

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn wegen en zijn patrimonium. Personen die schade hebben opgelopen ingevolge gebreken hieraan en die vermoeden dat het gemeentebestuur hiervoor aansprakelijk is, kunnen hiervan schriftelijk aangifte doen aan het college van burgemeester en schepenen. De dienst verzekeringen zal de aangifte doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij, die zal beslissen over de al dan niet aanvaarding ervan.

Contactpersoon is Van Acker Ginette - tel. 052 47 55 62

Printvriendelijke versie