Onroerend patrimonium

Het beheer van het onroerend patrimonium wordt administratief bijgehouden door Afdeling Vergunningen. D.w.z. dat hier de documenten worden opgemaakt en verwerkt voor het aan- en verkopen, huren, verhuren, pachten, recht van opstal, erfpacht… van gemeentelijke eigendommen. Deze overeenkomsten dienen te worden voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

Inlichtingen over administratieve akten betreffende onroerende goederen zijn te vinden op de website: www.notaris.be .

Printvriendelijke versie