Ereburgers

Dienst communicatie

Marktplein 1
9220 HAMME
tel. 052 47 55 05
info@hamme.be

Onze gemeente telt reeds 7 ereburgers. Het ereburgerschap wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen aan Hammenaren die zich in hun vakgebied zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

Printvriendelijke versie