Bestuur

Openbaarheid van bestuur

Inlichtingen betreffende het bestuur van de gemeente worden schriftelijk aangevraagd aan het gemeentebestuur overeenkomstig de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten.

De term openbaarheid van bestuur verwijst naar de regelgevingen die openbare besturen verplichten om op een meer open manier te werken. De burger heeft immers recht op informatie en het bestuur heeft de plicht tot informatieverstrekking. Het decreet op de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 onderscheidt een actieve en een passieve openbaarheid.

  • De actieve openbaarheid betekent dat elke Vlaamse overheid zoals uw gemeentebestuur en OCMW zelf initiatieven dient te nemen om de inwoners duidelijk en objectief in te lichten over haar beleid en dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld via een infokrant, via een gratis abonnement op de agenda van de gemeenteraad, via brieven, tijdens informatievergaderingen, aan de telefoon of aan het loket.
  • De passieve openbaarheid heeft betrekking op het inzagerecht van de burger.

De regelgeving aangaande de openbaarheid van bestuur kunt u hier nalezen.

Printvriendelijke versie