Gemeenteraad

Voorzitter van de gemeenteraad is Etienne De Prijcker (CD&V).

De huidige gemeenteraad in Hamme bestaat uit 27 leden, verdeeld over volgende partijen: CD&V 10, Open VLD 5, N-VA 5, SP.a 4, Vlaams Belang 2 en Groen 1.

De bestuursmeerderheid wordt gevormd door CD&V en Open VLD.

De gemeentesecretaris woont eveneens de vergaderingen van de gemeenteraad bij en staat in voor het opmaken van de notulen van de bijeenkomsten.

Bevoegdheden gemeenteraad

De gemeenteraad is het beraadslagend orgaan van de gemeente en regelt alles wat van gemeentelijk belang is. Hiervoor beschikt de raad over de volheid van bevoegdheid. Dit betekent dat de raad bevoegd is telkens de wet een bepaalde aangelegenheid van gemeentelijke aard niet expliciet aan de burgemeester of aan het college toevertrouwt.

Printvriendelijke versie