College van burgemeester en schepenen

De schepenen worden door leden van de raad voorgedragen en verkozen.

Samen met de burgemeester en de voorzitter van het OCMW vormen zij het college van burgemeester en schepenen, dat collegiaal optreedt. Geen enkel lid van het college beschikt over een persoonlijke bevoegdheid, de bevoegdheidsverdeling tussen de leden is alleen een taakverdeling ter voorbereiding van de collegiaal te nemen beslissingen.

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college.

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, die gewoonlijk eenmaal per week (op maandag of dinsdag) plaatsvinden, zijn niet openbaar.

Printvriendelijke versie

Aanverwante onderwerpen