Sport

De sportdienst is een gemeentelijke dienst die fungeert als uitvoerend orgaan van het gemeentelijk sportbeleid. De sportdienst staat in voor het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur, de ondersteuning van sportverenigingen via de sportraad en het uitvoeren van het sportpromotiebeleid. De sportdienst richt zich zowel naar sportverenigingen als naar individuele sporters. 

Waarvoor kan je bij de sportdienst terecht ?

  • informatie omtrent mogelijkheden tot sportbeoefening - algemeen en in Hamme in het bijzonder
  • informatie over de sportkaderopleidingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool en de sportkampen van Bloso
  • informatie over sportkampen in Hamme
  • reservaties van de gemeentelijke sportaccommodaties
Printvriendelijke versie