Organogram

De gemeentediensten voeren het beleid van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen uit onder de algemene leiding van de gemeentesecretaris. De gemeentediensten zijn gegroepeerd in enkele afdelingen. De organisatiestructuur van de gemeentediensten vindt u terug in het organogram.

Downloads:

Printvriendelijke versie