Stopzetting openbaar onderzoek: voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen

De Vlaamse Regering tekende op 31 maart 2017 het besluit tot voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest waardevolle bossen in Vlaamse gemeenten. Hierover werd een openbaar onderzoek georganiseerd.

Op 22 mei echter besliste de Vlaamse Regering echter om die ontwerpkaart weer in te trekken. Dit is gebeurd door het aanpassen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart. Het openbaar onderzoek wordt daarom stopgezet. Door deze beslissing komt de bescherming van bossen terug op de situatie zoals deze bestond vóór 31 maart: de bescherming van bossen tegen ontbossen wordt geregeld door artikel 90bis van het Bosdecreet en het artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Heb je nog vragen hierover, dan kan je bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn.

terug naar alle nieuws
Printvriendelijke versie